Loading...
Privatna Vila
Vile i Stanovi

Privatna Vila

  • Godina: 2022
  • Površina: 850
  • Lokacija: Glen Rock, New Jersey, USA
  • Intervencija: Idejno Rešenje, Glavni projekat
  • Status: Realizovano
Projekat rekonstrukcije vile 0d 850m2 u Americi. Dizajn je bio baziran kao 'kozmetički upgrade' postojeće vile klasičnog dizajna, a samim tim i inicijalno limitiran svojom postojećom arhitektonskom morfologijom. Cilj koji je uspešno postignut je bio dobijanje maksimalnog vizuelnog efekta i funkcionalnosti uz rešavanje problema akustike (eho efekta) uz minimum gradjevinskih radova, što se vidi na slikama postojeceg stanja prikazanim niže.

Privatna Vila

Privatna Vila

Privatna Vila

Privatna Vila

Privatna Vila

Privatna Vila

Privatna Vila

Privatna Vila

Privatna Vila