Loading...
CARSKO SELO - SV. Stefan
Vile i Stanovi

CARSKO SELO - SV. Stefan

  • Godina: 2008-2009
  • Površina: 220m2 x 36 villas
  • Lokacija: Blizikuće, Crna Gora
  • Intervencija: Idejno rešenje, glavni projekat
  • Status: Realizovano

Projekat enterijera za turističke kuće kompleksa 'Carsko selo' u Blizikućama, iznad Svetog Stefana.

Angažman je obuhvatao projekate sanacije nezavršenih vila, tj. projekte za završetak nedostajućih radova na 36 objekata - na eksterijerima, projekte enterijera i projekte uredjenja okoline - landscape dizajn.

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan

CARSKO SELO - SV. Stefan